Cenník technickej kontroly – TK
Ceny sú uvedené v EUR, vrátane DPH 20%
Cenník platný od 01.07.2024
Položka kategória vozidla Cena s DPH
Motocykel L1, L2, L3, L4 30,00 €
Osobné, Dodávkové vozidlo do 3,5t + 3 – 4 kolky M1, N1, L5, L6, L7 40,00 €
Nákladné vozidlo a Autobus M1 nad 3,5t, M2, M3, N2, N3 70,00 €
Príves malý O2, R2 35,00 €
Príves veľký O3, O4, R3, R4 50,00 €
Traktor T1, T2, T3, T4 70,00 €
Administratívna kontrola TK všetky kategórie 15,00 €
Administratívna kontrola TK z inej stanice všetky kategórie 25,00 €
TK opakovaná z našej stanice do 3,5t M1, N1, L5, L6, L7 20,00 €
TK opakovaná z inej stanice do 3,5t M1, N1, L5, L6, L7 40,00 €
TK opakovaná z našej stanice nad 3,5t M1 nad 3,5t, M2, M3, N2, N3 35,00 €
TK opakovaná z inej stanice nad 3,5t M1 nad 3,5t, M2, M3, N2, N3 70,00 €
Zvláštna TK v čiastočnom rozsahu (len brzdy, len náprava atď) M1, N1 do 3,5t, L, O2, R2 30,00 €
Zvláštna TK v čiastočnom rozsahu (len brzdy, len náprava atď) M1 nad 3,5t, M2, M3, N2, N3, O3, O4, R3, R4 70,00 €
Farmárske – VOP farmárske značky 40,00 €
Doplnenie technických údajov pri JDV všetky kategórie 10,00 €
Opis protokolu TK všetky kategórie 12,00 €
Nastavenie svetlometov v závislosti od konštrukčného riešenia svetlometu 12,00 €
Zaťaženie vozidla všetky kategórie 40,00 €
Zápis výnimiek na vozidlách z tretích krajín všetky kategórie 200,00 €
TK OSV všetky kategórie cena rovnaká ako pri pravidelnej kontrole príslušnej kategórie

 

 Cenník technickej kontroly – TK
Ceny sú uvedené v EUR, vrátane DPH 20%
Cenník platný od 01.07.2024
Položka kategória vozidla Cena s DPH
Motocykel L1, L2, L3, L4 30,00 €
Osobné, Dodávkové vozidlo do 3,5t + 3 – 4 kolky M1, N1, L5, L6, L7 40,00 €
Nákladné vozidlo a Autobus M1 nad 3,5t, M2, M3, N2, N3 70,00 €
Príves malý O2, R2 35,00 €
Príves veľký O3, O4, R3, R4 50,00 €
Traktor T1, T2, T3, T4 70,00 €
Administratívna kontrola TK všetky kategórie 15,00 €
Administratívna kontrola TK z inej stanice všetky kategórie 25,00 €
TK opakovaná z našej stanice do 3,5t M1, N1, L5, L6, L7 20,00 €
TK opakovaná z inej stanice do 3,5t M1, N1, L5, L6, L7 40,00 €
TK opakovaná z našej stanice nad 3,5t M1 nad 3,5t, M2, M3, N2, N3 35,00 €
TK opakovaná z inej stanice nad 3,5t M1 nad 3,5t, M2, M3, N2, N3 70,00 €
Zvláštna TK v čiastočnom rozsahu (len brzdy, len náprava atď) M1, N1 do 3,5t, L, O2, R2 30,00 €
Zvláštna TK v čiastočnom rozsahu (len brzdy, len náprava atď) M1 nad 3,5t, M2, M3, N2, N3, O3, O4, R3, R4 70,00 €
Farmárske – VOP farmárske značky 40,00 €
Doplnenie technických údajov pri JDV všetky kategórie 10,00 €
Opis protokolu TK všetky kategórie 12,00 €
Nastavenie svetlometov v závislosti od konštrukčného riešenia svetlometu 12,00 €
Zaťaženie vozidla všetky kategórie 40,00 €
Zápis výnimiek na vozidlách z tretích krajín všetky kategórie 200,00 €
TK OSV všetky kategórie cena rovnaká ako pri pravidelnej kontrole príslušnej kategórie

 

Objednajte sa