!!! KONTROLA ORIGINALITY  UŽ OTVORENÁ !!!
 Cenník kontroly originality – KO
Ceny sú uvedené v EUR, vrátane DPH 20%
Cenník platný od 15.01.2024
Položka kategória vozidla Cena s DPH
Motocykel do 50 cm³ L1, L2 55,00 €
Motocykel nad 50 cm³, 3-kolky, 4-kolky L3 – L7, Ls 70,00 €
Osobné vozidlo M1 90,00 €
Nákladné vozidlo do 3,5t N1 100,00 €
Nákladné vozidlo do 12t N2 130,00 €
Nákladné vozidlo nad 12t N3 160,00 €
Autobus do 5.000 kg M2 115,00 €
Autobus nad 5.000 kg M3 145,00 €
Prípojné vozidlo do 3,5t O1, O2, R1, R2 65,00 €
Prípojné vozidlo do 10t O3, R3 80,00 €
Prípojné vozidlo nad 10t O4, R4 110,00 €
Traktor T 145,00 €
Pracovný stroj P 145,00 €

, R3

 

!!! KONTROLA ORIGINALITY UŽ OTVORENÁ !!!

 Cenník kontroly originality – KO
Ceny sú uvedené v EUR, vrátane DPH 20%
Cenník platný od 15.01.2024
Položka kategória vozidla Cena s DPH
Motocykel do 50 cm³ L1, L2 55,00 €
Motocykel nad 50 cm³, 3-kolky, 4-kolky L3 – L7, Ls 70,00 €
Osobné vozidlo M1 90,00 €
Nákladné vozidlo do 3,5t N1 100,00 €
Nákladné vozidlo do 12t N2 130,00 €
Nákladné vozidlo nad 12t N3 160,00 €
Autobus do 5.000 kg M2 115,00 €
Autobus nad 5.000 kg M3 145,00 €
Prípojné vozidlo do 3,5t O1, O2, R1, R2 65,00 €
Prípojné vozidlo do 10t O3, R3 80,00 €
Prípojné vozidlo nad 10t O4, R4 110,00 €
Traktor T 145,00 €
Pracovný stroj P 145,00 €

, R3

Objednajte sa